# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-118หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :       51            cm.

ความสูง :       8.67                 m.