# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-122คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :         31          cm.

ความสูง :              6.04          m.