# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-124คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :      31             cm.

ความสูง :          6.04              m.