# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-126 หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :     37              cm.

ความสูง :          4.54              m.