# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-127หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :        46           cm.

ความสูง :            4.54            m.