# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-128หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :          34         cm.

ความสูง :           4.54             m.