# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-129หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :    36               cm.

ความสูง :         4.54               m.