# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-132มะขามป้อม

ชื่อต้นไม้ :  มะขามป้อม

เส้นรอบวง :       50            cm.

ความสูง :           8.67             m.