# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-133ส้มซ่า

ชื่อต้นไม้ :  ส้มซ่า

เส้นรอบวง :      30             cm.

ความสูง :          8.67              m.