# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-134กุ่ม

ชื่อต้นไม้ :  กุ่ม

เส้นรอบวง :       50            cm.

ความสูง :         5.32               m.