# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-366 หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง : 46  cm.

ความสูง :  6.85 m.