# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-378 หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง : 81  cm.

ความสูง :  5.95 m.