# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-381 หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง : 44  cm.

ความสูง :  4.81 m.