# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-390 หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง : 72  cm.

ความสูง :  6.43 m.