# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-391 หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง : 41  cm.

ความสูง :  4.35 m.