# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-389 หว้า

ชื่อต้นไม้ :  หว้า

เส้นรอบวง : 49  cm.

ความสูง :  4.81 m.