# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-394 สะเดายอดแดง

ชื่อต้นไม้ :  สะเดายอดแดง

เส้นรอบวง : 39  cm.

ความสูง :  6.09 m.