# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-398 สะเดา

ชื่อต้นไม้ :  สะเดา

เส้นรอบวง : 30  cm.

ความสูง :  6.39 m.