# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-400 กระถินณรงค์

ชื่อต้นไม้ :  กระถินณรงค์

เส้นรอบวง : 112  cm.

ความสูง :  11.75 m.