# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-405 พญาสัตบรรณ

ชื่อต้นไม้ :  พญาสัตบรรณ

เส้นรอบวง :  129 cm.

ความสูง :  12.25 m.