# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-406 พญาสัตบรรณ

ชื่อต้นไม้ :  พญาสัตบรรณ

เส้นรอบวง :  135 cm.

ความสูง :  12.25 m.