# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-408 คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :  24 cm.

ความสูง :  5.32 m.