# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-410 คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :  47 cm.

ความสูง :  11.27 m.