# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-414 คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :  68 cm.

ความสูง :  8.47 m.