# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-421 ปีบ

ชื่อต้นไม้ :  ปีบ

เส้นรอบวง :  92 cm.

ความสูง :  14.23 m.