# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-426 ชะมวง

ชื่อต้นไม้ :  ชะมวง

เส้นรอบวง :  17 cm.

ความสูง :  3.75 m.