# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-427 ขนุน

ชื่อต้นไม้ :  ขนุน

เส้นรอบวง :  83 cm.

ความสูง :  4.30 m.