# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-435 มะไฟ

ชื่อต้นไม้ :  มะไฟ

เส้นรอบวง :  58 cm.

ความสูง :  7.75 m.