# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-436 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  57 cm.

ความสูง :  4.96 m.