# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-439 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  65 cm.

ความสูง :  5.95 m.