# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-440 แค

ชื่อต้นไม้ :  แค

เส้นรอบวง :  45 cm.

ความสูง :  8.25 m.