# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-446 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  58 cm.

ความสูง :  2.95 m.