# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-447 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  48 cm.

ความสูง :  6.95 m.