# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-449 มะเฟือง

ชื่อต้นไม้ :  มะเฟือง

เส้นรอบวง :  35 cm.

ความสูง :  11 m.