# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-450 ชมพู่

ชื่อต้นไม้ :  ชมพู่

เส้นรอบวง :  53 cm.

ความสูง :  14.35 m.