# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-454 ชมพู่มะเหมี่ยว

ชื่อต้นไม้ :  ชมพู่มะเหมี่ยว

เส้นรอบวง :  23 cm.

ความสูง :  4.65 m.