# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-455 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  70 cm.

ความสูง :  8.26 m.