# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-461 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  20  cm.

ความสูง :  3.45  m.