# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-462 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  18  cm.

ความสูง :  3.91  m.