# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-471 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  53  cm.

ความสูง :  5.51  m.