# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-473 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  84  cm.

ความสูง :  5.95  m.