# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-475 หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :  52  cm.

ความสูง :  6.71  m.