# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-477 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  17  cm.

ความสูง :  3.10  m.