# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-484 โมก

ชื่อต้นไม้ :  โมก

เส้นรอบวง :  37 cm.

ความสูง :  2.29 m.