# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-492 คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :  25 cm.

ความสูง :  3.15 m.