# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-494 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  55 cm.

ความสูง :  6.75 m.