# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-505 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  45 cm.

ความสูง :  6.51 m.