# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-509 อินทผาลัม

ชื่อต้นไม้ :  อินทผาลัม

เส้นรอบวง :  130 cm.

ความสูง :  4.25 m.