# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-513 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  38 cm.

ความสูง :   3.61 m.