# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-515 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  38  cm.

ความสูง :   2.99  m.